Marcus Wiebenga

Muziek verbindt

 

Bas en Tom

Bas en Tom zijn de twee kinderen die allerlei avonturen beleven. De kleuters wordt gevraagd Tom en Bas te helpen. Het project bevat 4 korte lessen. Er zitten verschillende bekende liedjes in waar er meegeklapt en gestampt kan worden, een Bas en Tom lied en een warming-up oefening. Voor een volledige lesomschrijving verwijs ik u naar dit bestand.  

Elke les kan bestaan uit de warming up, de kinderen hardop mee laten tellen en klappen op de momenten dat er een nootje staat. Het verhaal voorlezen, de kinderen de opdracht laten uitvoeren die gekoppeld is aan het verhaal en het Bas en Tom lied zingen. 

Daarna kan er wanneer daar behoefte aan is nog gebruik gemaakt worden van de aanvullende opdrachten. (zie onderaan deze pagina)


Hieronder vindt u de afzonderlijke downloads;

Bas en Tom Warming-up    (pdf notenvoorbeeld)

Bas en Tom lied                 (geluidsbestand)

Bas en Tom lied                 (via SoundCloud)

Bas en Tom lied                 (pdf notenvoorbeeld)

Bas en Tom lied                 (pdf tekst)


De avonturen van Bas en Tom (verhaaltjes en lesopdrachten) les 1 t/m 4.


Les 1;

Bas en Tom gaan naar school (1)               (pdf tekst verhaaltje 1)

Opdracht bij les 1:

Hoe kunnen de kinderen Bas en Tom helpen
o Opdracht Alle kinderen gaan staan. Ze stampen tegelijk. Eerst met het ene, en dan met het andere been. Probeer het tegelijk te doen. Als dat lukt gaan we met twee benen tegelijk stampen, springen! 

Zing het kinderliedje Op een grote paddenstoel(<--link) en stamp op de maat mee. 


Les 2;

Bas en Tom gaan spelen (2)                      (pdf tekst verhaaltje 2)

Opdracht bij les 2:

Hoe kunnen de kinderen Bas en Tom helpen
o Opdracht Alle kinderen gaan klappen. Ze maken verschil in hard en zacht klappen. Dan proberen zo snel mogelijk te klappen. Daarna proberen om tegelijk te klappen. Tel hardop mee, steeds tot vier, en klap tegelijk met elke tel. Probeer twee keer tot vier te klappen, achterelkaar. 

Zing het kinderliedje ‘Berend Botje’ (<--link) en klap op ‘een twee drie vier vijf zes zeven’ mee. (Acht keer klappen, twee keer op ze-ven) Les 3;

Bas en Tom naar muziekles (3)                      (pdf tekst verhaaltje 3)

Hoe kunnen de kinderen Bas en Tom helpen
o Opdracht Alle kinderen gaan staan. Eerst drie keer klappen, dan drie keer stampen en dan drie keer op je knieën slaan. Twee knieën tegelijk. 

Zing het kinderliedje ‘k Zag twee beren (<--link) en klap op d ‘hi hi hi’, stamp op ‘ha ha ha’ en op ‘keek er naar’ sla je drie keer op je  knieën.


Les 4;

Bas en Tom geven een concert (4)                 (pdf tekst verhaaltje 4)

Hoe kunnen de kinderen Bas en Tom helpen
o Opdracht Alle kinderen gaan staan. We herhalen de liedjes van de vorige lessen, klappen en stampen mee.

Zing het kinderliedje ‘Op een grote paddenstoel (<--link) en stamp op de maat mee.


Zing he
t kinderliedje ‘Berend Botje (<--link) en klap op ‘een twee drie vier vijf zes zeven’ mee.


Zing het kinderliedje ‘k Zag twee beren
 (<--link) en klap op d ‘hi hi hi’, stamp op ‘ha ha ha’ en op ‘keek er naar’ sla je drie keer op je knieën. 

  

Aanvullende opdrachten;

Door op deze link te klikken komt u op een bestand met zes aanvullende opdrachten. Deze kunnen naar eigen inzicht worden toegevoegd aan de bovenstaande lessen. 


Hoog en laag

Snel en langzaam

Klappen en stampen

Marcheerdans

Stopdans

Geluiden herkenning

Ritme